Zelfsturing en Zelforganisatie vraagt om andere competenties

Uit recent onderzoek onder 650 Nederlandse en Belgische CEO’s blijkt dat het zoeken naar andere vormen van organiseren en aansturen sterk bij hen leeft.

Een belangrijk deel van de door Business Leaders ondervraagden wil dat hun organisatie meer als een ecosysteem gaat functioneren en 25% van de deelnemende CEO’s is al bezig met het vormgeven van zelfsturende teams.

Meer dan een derde wil zich daar in verdiepen.

Zelfsturing en Zelforganisatie vraagt om andere competenties dan de traditionele organisatievormen.

Hoe stuur jij daar (binnenkort) op?

Vrijdagmiddagoverpeinzing: