Waterval, Prince2 en Scrum, what’s in a name

Peren zijn lekkerder dan appels

In veel literatuur (boeken) en lectuur (web) wordt breed en diepgravend uitgepakt over de grote voordelen van Scrum & Agile boven “De Watervalmethode”.

Uit alles zou dan blijken dat De Waterval een prehistorisch soort van vierkant wiel is.

En Scrum een prachtig glimmend, soepel rollend, rond exemplaar.

En dat is waar.

Want de orthodoxe Waterval-methode is inderdaad een onding.

 

Prince2 was de eerste Watervalkiller

Prince2 was niet zomaar een nieuwe projectmanagementmethode.

Het was een dappere en geslaagde poging om een groot aantal gebreken van de orthodoxe Watervalmethode aan te pakken.

Prince2 was al veel meer productgericht en de grote aandacht voor faseovergangen met de bijbehorende go en no-go momenten  was het antwoord op de starre Waterval.

Met ieder nieuw stageplan konden in Prince2 voortaan tussentijds gewijzigde specificaties geëffectueerd worden en kon de projectboard (de gebruikers dus) ingrijpen en bijsturen.

 

Prince2 staat ook op andere terreinen vol met aanvallen op de orthodoxe Waterval

Afgedwongen gebruikersinbreng, meer en kortere fases, her-prioriteren en her-plannen na iedere fase, tussentijdse evaluaties, managen op afwijkingen, enz.

Het zijn directe aanvallen op de oer-Waterval.

En met succes, want Prince2 is nog volop in ontwikkeling, wordt veel gebruikt en wordt nog veel onderwezen.

Tjonge.

Wat zijn we in Nederland enthousiast die vermaledijde orthodoxe Watervalmethode te lijf gegaan.

We haalden Prince2 juichend binnen toen de Britten het uitvonden.

En het artikel Een PID schrijven. Hoe doe je dat? behoort al jaren tot de toppers op deze site.

 

Maar in de VS is Prince2 nagenoeg onbekend

Daar hebben ze deze correctie jammerlijk gemist!

Het is daarom goed om je altijd te realiseren dat Amerikaanse Agile/Scrum goeroe’s (en hun na-praters) het nooit hebben over de voordelen van Scrum/Agile ten opzichte van Prince2.

Waar ze het dan wel over hebben?

Over de enorme verschillen tussen “hun” oer-Waterval en “onze” Scrum.

En dat is toch echt iets heel anders dan Scrum met Prince2 vergelijken.

Dat ben ik me bewust. Jij ook?

Dat je geen appels met peren vergelijkt dus.

 

Foto: Apple and Pear Australia Ltd