Verbeteren doe je zo!

Inspiratie, prikkelende stellingen en ideeën nodig om de prestaties van jouw organisatie te verbeteren?

Hieronder heb ik er 350 voor je opgeschreven!

 1. Geef eerst zelf iets als je iets wilt krijgen.
 2. Wees zelf je grootste concurrent. Val jezelf aan.
 3. Zorg er voor dat je zelf ook klant zou worden.
 4. Je klanten iets leren is de beste manier om te verkopen.
 5. Lever sneller.
 6. Wees gastvrij.
 7. Als je te lang geen contact met je klant opneemt vergeet hij dat je bestaat.
 8. Zorg voor leiders op ieder niveau in je organisatie, niet alleen aan de top.
 9. Zonder eerste versie geen kans op een tweede.
 10. Als je helemaal tevreden bent met je eerste versie, heb je te laat gelanceerd.
 11. Kijk door de ogen van je klant naar je organisatie.
 12. Maak je klant een held in de ogen van ZIJN management.
 13. Versterk het egosysteem van je klant.
 14. Succes leidt vaker tot passie dan andersom.
 15. Energie is belangrijker dan passie.
 16. Hou vergaderingen kort.
 17. De markt beloont implementatie, niet ideeën.
 18. Leid met je oren, niet met je mond.
 19. Focus.
 20. Simplificeer.
 21. Oefen.
 22. Een goed uitgevoerd idee is veel beter dan een goed idee.
 23. De juiste timing is soms belangrijker dan de juiste inhoud.
 24. Fundeer je organisatie niet op een paar supersterren.
 25. Controleer cijfers. Altijd. 
 26. Maak je accountmanagers zelfsturend.
 27. De beste systemen zijn simpel.
 28. Verminder je e-mailverkeer en besteed de vrijkomende tijd aan je klanten.
 29. Voorkom dat gedeelde verantwoordelijkheid ontaardt in gedeelde onverantwoordelijkheid.
 30. Brainstorm over kostenbesparingen.
 31. Start een ‘Reciprocity Circle’.
 32. Concurrentievoordeel is niet dat wat je maakt, maar dat wat je klanten ervaren.
 33. Geef zelf het goede voorbeeld.
 34. Alles waarmee je je niet onderscheidt kun je hoogstens tegen marktconforme prijzen aanbieden.
 35. Een mobiele website is voor prospects, een app is voor klanten.
 36. Neem geen advies aan van mensen die je niet respecteert.
 37. Als je het niet met elkaar eens bent hoef je nog geen ruzie te maken.
 38. Stel betere vragen voor betere antwoorden.
 39. Zoek balans in wat je moet, wilt en kunt doen.
 40. Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt valt zwaar.
 41. Pas de 80/20 regel vaker toe.
 42. Bestempel niemand nadrukkelijk als talent want daar worden ze maar gemakzuchtig en arrogant van.
 43. Bespreek vooraf of jullie liever een kans missen dan een fout voorkomen.
 44. Vraag steeds “stel dat we een half jaar verder zijn en dit project blijkt mislukt, hoe heeft dat dan kunnen gebeuren?”
 45. Werk aan de bouwstenen van vertrouwen: geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid.
 46. Accepteer geen risicoanalyses met open deuren en algemeenheden meer.
 47. Leer beter projectmatig werken.
 48. Leer je mensen plannen.
 49. Zelf roepen dat je heel erg goed bent werkt averechts.
 50. Calculeer in dat de kosten van interne communicatie in complexe organisaties hoger zijn.
 51. Werk aan zelfvertrouwen dat ergens op gebaseerd is.
 52. Ga terug naar de tekentafel als je niet meer weet wat je moet doen.
 53. Niet iedere oefening maakt perfect, maar perfecte oefeningen wel.
 54. Bepaal vooraf bij welke resultaten je de marketingactie stopt.
 55. Hou het simpel, want in complexe organisaties gebeuren complexe ongelukken.
 56. Doe optimistische voorspellingen pas na afloop.
 57. Perfectie is voor lafaards.
 58. Soms kun je er beter eerst een nacht over slapen.
 59. Voer je ideeën uit, tot die tijd zijn ze weinig waard.
 60. Blijf opleiden, want verkopers verkopen het liefst de producten waarvoor ze kort geleden opgeleid zijn.
 61. Besteed minder tijd aan het formuleren van missies en visies en meer aan de acties om ze waar te maken.
 62. Geef je eerlijke mening binnen je team, juist wanneer die afwijkt.
 63. Houd in je planning en begroting rekening met pech én met geluk.
 64. Ga er gerust vanuit dat je projectteams tijd en budget te laag inschatten.
 65. Je mensen gaan zich beter gedragen als je ze daar op beoordeelt.
 66. Leer van de geschiedenis en schrijf nieuwe.
 67. Haal vaker koffie en thee voor je team.
 68. Slechte ideeën worden niet beter door ze stug vol te houden.
 69. Grijp in als het meest triviale agendapunt de meeste vergadertijd opslokt.
 70. Laat echt belangrijke besluiten niet over aan experts.
 71. Werk met analyses, niet met meningen.
 72. Zoek lang genoeg naar alle mogelijke opties, des te groter wordt de kans dat de beste er bij zit.
 73. Realiseer je dat de perceptie van kansen en bedreigingen afhangt van wie ze inschat.
 74. Wed niet op 1 paard.
 75. Kleine opeenvolgende stappen zijn veiliger dan 1 grote.
 76. Kijk vooraf waar de nooduitgang is en maak een fall back plan.
 77. Verander wat je niet accepteert en accepteer wat je nog niet kunt veranderen.
 78. Wacht niet op hun rapportage en ga bij je teams kijken en luisteren.
 79. Succes hangt meer af van mensen dan van methoden.
 80. Klanten zijn geïnteresseerd in hun eigen missie, niet in de onze.
 81. Meet 3 jaar lang de daadwerkelijke opbrengst van je voltooide projecten.
 82. Beheers je eigen emoties, speel in op die van anderen.
 83. Hoe vaker je elkaar spreekt, hoe meer je elkaar te vertellen hebt.
 84. Vervang software waaraan programmeurs meer plezier beleven dan gebruikers.
 85. De beste beslissing is niet altijd de meest politieke.
 86. Fixeer je op klanten in plaats van op hypes.
 87. Je beslissingen worden beter als je ook mensen met andere achtergronden en referentiekaders raadpleegt.
 88. Kom in actie, want de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.
 89. Zorg ervoor dat je al je acties in een uitzending van Pauw en Witteman zou kunnen verdedigen.
 90. Verander vaker als je dat moeilijk vindt. Het went.
 91. Inspireer creatieve mensen, want tijdschema’s verlammen hen alleen maar.
 92. Tijd pauzeert nooit en klanten zitten ook niet stil.
 93. Tijd wacht op niemand.
 94. Geef minstens zoveel aandacht aan de lange- als aan de korte termijn.
 95. Niemand zal je verwijten dat je aanbod gemakkelijk te begrijpen is.
 96. Ga er voortaan van uit dat consumenten slim zijn.
 97. Bepaal hoeveel tijd je hebt om te beslissen en gebruik die tijd optimaal.
 98. Als mensen niet willen gaat het niet gebeuren.
 99. Herhaal, herhaal, herhaal, want de snelheid waarmee iets vergeten wordt neemt voortdurend toe.
 100. Herhaal, herhaal, herhaal, want de snelheid waarmee iets vergeten wordt neemt voortdurend toe. 🙂
 101. Heel veel mensen worden erg gelukkig als je ze duidelijke kaders biedt.
 102. Projecten lopen zelden op 1 dag maandenlange vertraging op.
 103. Behandel je personeel zo goed dat ze bij een nieuwe werkgever positief over je vertellen.
 104. Laat mensen een tijdje minder thuiswerken als dat de samenwerking verbetert.
 105. Meningsverschillen kun je het beste winnen door ze via overleg te voorkomen.
 106. Kijk niet naar het aantal uren dat je er in stopt, maar naar wat je in die uren stopt.
 107. Klanten horen liever hun eigen naam dan de jouwe.
 108. Mensen presteren beter als ze er lol in hebben.
 109. Misschien heeft de ander gelijk?
 110. Steek ook tijd in het vinden van “meningsovereenkomsten”.
 111. Beheers je woede.
 112. Luister naar wat de ander te zeggen heeft.
 113. Als we het altijd 100 procent met elkaar eens zouden zijn is 1 van ons beiden overbodig.
 114. Niet alleen eerlijk delen voorstellen als je zelf het minste te bieden hebt.
 115. Hoe harder je iemand aanvalt des te defensiever hij wordt. En jij zou waarschijnlijk ook zo reageren.
 116. Zou het helpen om je ongelijk eerlijk toe te geven?
 117. Stop met het opleiden van mensen voor de vraag van gisteren.
 118. Verdiep je oprecht en met interesse in de mening van de ander. Geef daarna pas jouw mening.
 119. De beste ideeën zijn van een wonderschone eenvoud.
 120. Minder slimme woorden, meer slimme daden.
 121. Geef je fouten eerlijk toe in plaats van ze krampachtig te verdedigen. Werkt veel lekkerder.
 122. Luisteren is meer dan wachten tot de ander ophoudt met praten.
 123. Ideeën krijgen pas waarde als je ze realiseert.
 124. Over jezelf roepen dat je heel erg goed bent werkt averechts.
 125. Maak een plan en hou je dr’an.
 126. Je alleen nog focussen op kostenbesparing is de opmaat voor een race naar het ravijn. Zoek liever klanten.
 127. Zeggen we eerlijk dat het mislukte of zeggen we dat we succesvol aantoonden dat het niet werkt?
 128. Je kunt je eigen fouten proberen te verdedigen, maar verwacht liever niet dat het lukt.
 129. Als ze je via Google moeten vinden is je merk niet erg sterk.
 130. Als je alle hypes geprobeerd hebt zou je je ook eens op de klant kunnen richten.
 131. Tablet-gebruikers snappen steeds minder waarom de IT-afdeling zo traag en duur is en hen het leven zuur maakt.
 132. Het wanhopig beschermen en verdedigen van achterhaalde businessmodellen schaadt de gezondheid.
 133. Verplaats je eens in zijn of haar positie.
 134. Laat de ander ook eens aan het woord.
 135. Wees vriendelijk. Als het kan.
 136. Stop met prestatiebeloningen.
 137. Word belangrijk voor de klant.
 138. Geef eens een compliment.
 139. Tablets en smartphones verbieden omdat je ze niet begrijpt is een slechte manier om je positie te beschermen.
 140. Maak eens iets dat de organisatie een concurrentievoordeel bezorgt.
 141. Verdeel de taken en verdeel ze eerlijk.
 142. Groei betekent lang niet altijd een toename van kwaliteit.
 143. Elkaar dwarszitten kan tot ernstige ongelukken leiden.
 144. Experimenteer, vooral als je niet tevreden bent.
 145. Verdiep je ook in de ideeën van anderen.
 146. Help anderen.
 147. Accepteer hulp.
 148. Stop het debat, start de dialoog.
 149. Moedig anderen aan.
 150. Zeg zo nu en dan eens dankjewel.
 151. Maak je fouten zo vroeg mogelijk. Dan kun je er snel wat van leren.
 152. Wat wordt jouw meest leerzame fout?
 153. Klanten houden van eenvoudige aankoopprocessen.
 154. Klanten houden van eenvoudige serviceprocessen.
 155. Richt je op je klanten, niet op je aandeelhouders.
 156. Minder zeepkist, meer ronde tafel.
 157. Kaders met duidelijke grenzen geven je mensen de ruimte.
 158. Roddel niet.
 159. Neem iedere beslissing met de klant voor ogen.
 160. Omring je met mensen die altijd voor de klant pleiten.
 161. Vraag je niet af wat andere mensen denken, maar vraag het ze.
 162. Klanten willen niet wachten.
 163. Fanatiek op tijd sturen verblindt je voor andere verbetermogelijkheden.
 164. Speel in op hebzucht, angst en status. Het kan je veel omzet, zekerheid en aanzien opleveren. 🙂
 165. Geef de klant meer controle over je proces.
 166. Reken maar dat de realiteit jouw plan niet leest.
 167. Richt je op klanten, niet op concurrenten.
 168. Slechte systemen maken goede mensen machteloos.‪
 169. Vertel klanten wat andere klanten er van vinden. ‪
 170. Het is moeilijk om te winnen als je bang bent om te verliezen. ‪
 171. Als de agenda je niet interesseert kun je beter iemand anders sturen.‪
 172. Zorg dat de incassoafdeling ook klantgericht werkt. ‪
 173. ICT is te belangrijk om alleen aan ICT-ers over te laten.
 174. ICT is te moeilijk om alleen aan ICT-ers over te laten. ‪
 175. Vertel je mensen wat je van ze verwacht en waarom. ‪
 176. Doe dingen die lijken op eerdere successen.
 177. Word kampioen telefonische bereikbaarheid.
 178. Schrijf successen toe aan je medewerkers en fouten aan jezelf. ‪
 179. Het is heel moeilijk om een hekel te krijgen aan iemand die je aan het lachen maakt. ‪
 180. Leid en laat je leiden, afhankelijk van de omstandigheden.
 181. Doen is de snelste manier om iets te leren.
 182. Mensen die zichzelf overschatten worden zelden aardig gevonden.
 183. Stop met nadenken, neem maatregelen.
 184. Veranderen is leuker om te doen dan om te ondergaan.
 185. Laat het niet over aan projectleiders. Doe als verantwoordelijk manager volop mee.
 186. Een team met alleen leiders ontspoort, een team met uitsluitend managers verzandt in procedures. Mix!
 187. Blijf als manager betrokken en zorg zo voor voldoende vaart van “bovenaf”.
 188. Meet op cruciale momenten.
 189. Iedereen moet door de 4 fasen van weerstand. Jij ook.
 190. Overweeg vooral afwijkende standpunten.
 191. Voorkom dat schreeuwers anderen ervan weerhouden om hun echte mening te geven.
 192. Verander alleen dat wat beter moet.
 193. Bied ruimte voor discussie, niet voor twijfel.
 194. Luister naar de klant, maar kijk vooral ook wat hij werkelijk doet.
 195. Leer je mensen zichzelf te sturen, binnen jouw kaders.
 196. Focus je op wat je wilt bereiken, niet op wat je doet.
 197. Ratio zet mensen aan het denken, emotie zet ze aan tot handelen.
 198. Word verliefd op je klanten in plaats van op je product of dienst.
 199. Verkoop nieuwe diensten aan bestaande en bestaande diensten aan nieuwe klanten.
 200. Een plaatje is 1000 woorden waard. Een goed voorbeeld 1000 plaatjes.
 201. Als je teveel managers in je organisatie hebt gaan ze elkaar bezighouden.
 202. Je leert het snelst door het aan een ander uit te leggen.
 203. Het is veel gemakkelijker om fouten van een ander te herkennen dan die van jezelf.
 204. Je eerste ingeving is niet altijd de beste.
 205. Denk minder aan jezelf.
 206. Leer iets nieuws.
 207. Durf om hulp te vragen.
 208. Ontdek wat je klant nodig heeft, niet wat hij vraagt.
 209. Een goed verhaal is eerder consistent dan volledig.
 210. Vertel klanten wanneer je reageert, doe het stiekem sneller.
 211. Maak en gebruik een checklist.
 212. Kalmeer woedende mensen net zo lang tot je weer met ze kunt praten.
 213. Als ze beweren dat de steekproefomvang niet nauw steekt, zit er ergens een steek los.
 214. Toeval wint het altijd van voorspellingen, denk in scenario’s.
 215. Een kantooromgeving heeft méér afleidingen dan een werkplek thuis.
 216. Ernstige fouten voorkom je door steeds veel te communiceren.
 217. Sta voldoende lang stil bij de vraag maximaal of optimaal?
 218. Een checklist dwingt je er toe.
 219. Bestudeer zorgvuldig de situaties waarin het misging.
 220. Iets kwijtraken maakt op klanten meer indruk dan iets krijgen.
 221. Goede oplossingen vragen om goede gegevens.
 222. Een goede voorbereiding is vaak belangrijker dan de rest van de realisatie.
 223. Zorg dat je medewerkers zichzelf beter gaan managen.
 224. Het verschil tussen voldoende en alles weten bedraagt al gauw 13 weken.
 225. Laat je verkopers alleen de essentie rapporteren. Ze zijn al jong ingeënt tegen pen en papier.
 226. Stel je coöperatief op.
 227. Laat je medewerkers zo vroeg mogelijk meebeslissen over verbeteringen.
 228. Als 20% van je klanten voor 80% van je winst zorgt, handel daar dan naar.
 229. Trek na een tegenvaller geen messen maar lessen.
 230. Wees duidelijk en voorkom zo verlammende onzekerheden bij je medewerkers.
 231. Intrinsieke motivatie werkt veel beter dan extrinsieke. Echt.
 232. Maak de klachtenprocedure overbodig door klachten te voorkomen.
 233. Geen taak is te ingewikkeld voor een checklist. Maak ‘m.
 234. Loyale klanten krijg je vooral door loyaal aan je klanten te zijn.
 235. Weet dat klanten andere dingen doen dan ze in je marktonderzoek zeggen.
 236. Nooit een risico nemen is ook gevaarlijk.
 237. Realiseer je dat jouw stijl van leidinggeven nooit iedereen in dezelfde mate motiveert.
 238. Versnellen is gemakkelijker als je al beweegt.
 239. Bedenk dat 68% van de winst van je zakenbank opgaat aan bonussen.
 240. Je klanten kunnen nog beter boos terugkomen dan kwaad wegblijven.
 241. Verandermanagement of ander management.
 242. Iemand vertrouwen heeft alleen zin als je risico’s neemt.
 243. Een snelle oplossing is niet altijd een oplossing.
 244. Koop niet in op basis van productspecificaties maar op basis van je doelstellingen.
 245. Vertrouw alleen op concrete bewijzen.
 246. Monitor constant wat je klanten beweegt.
 247. Vertel mensen wat je van ze verwacht en waarom.
 248. Je kernactiviteiten besteed je niet uit. Nooit.
 249. HRM doe je zelf, de HR-afdeling het papierwerk.
 250. Durf projecten te stoppen als je het geld beter anders kunt inzetten.
 251. Geef net zoveel aandacht aan de betrouwbaarheid van de informatie als aan de inhoud.
 252. Geef de klant volledige controle over jouw processen.
 253. Je schitterende strategie is waardeloos zolang je hem niet uitvoert.
 254. Kleine stappen zijn beter dan grote teleurstellingen.
 255. Pak eerst het hoofdkantoor aan, daarna de vestigingen.
 256. Verwar activiteit niet met productiviteit.
 257. De organisatie die de beste klantervaring levert wint.
 258. Vervang je systeemontwikkelingsmethode door een projectmanagementmethode.
 259. Je faalt sneller met zinloos doorgaan dan met tijdig stoppen.
 260. Geef voorrang aan projecten die zich op groei richten.
 261. Prioriteer je projecten op basis van bijdrage aan je strategie.
 262. Iedereen wil weten waar hij aan toe is. Vertel het ze.
 263. Test zo vroeg als je kunt of je plan aanslaat en of je oplossingen wel werken.
 264. Ontdek foute aannames op tijd met plateauplanningen.
 265. Beperk je ambities en voorkom zo rampen.
 266. Blijf in je spoor.
 267. Zorg voor heldere prestatienormen.
 268. Alleen mensen kunnen service verknallen.
 269. Stop irrelevante projecten.
 270. Je klant merkt het direct als je medewerkers niet opletten of chagrijnig zijn.
 271. Geef prioriteit aan het inspireren van je medewerkers, de rest gaat daarna veel gemakkelijker.
 272. Alleen goede medewerkers kunnen voor goede klanten zorgen.
 273. Trek meer aandacht van je klant.
 274. Met te weinig managementaandacht gaan cruciale processen de mist in.
 275. Stuur de agenda van de bijeenkomst voortaan vooraf.
 276. Breng je klanten met elkaar in gesprek.
 277. Maak het voor klanten leuk om met je mee te denken.
 278. Niet iedere verandering is automatisch een verbetering.
 279. Het is gemakkelijker om de toekomst te maken dan om haar correct te voorspellen.
 280. Onderscheid je van de meesten door bereikbaar te zijn.
 281. Sta niet toe dat je medewerkers “dat is niet mijn probleem” zeggen.
 282. Blijf lekker zoeken, maar blijvend concurrentieel voordeel bestaat niet.
 283. Maak een checklist voor ieder probleem.
 284. Werk met verschillende scenario’s om het toeval alle ruimte te geven.
 285. Zorg voor prestatie-indicatoren die we allemaal begrijpen.
 286. Maak draaiboeken vooraf.
 287. Belangrijke zaken zijn nooit gemakkelijk en begin er daarom vroeg mee.
 288. Test je checklist(s).
 289. Reken er liever op dat klanten emotioneel beslissen.
 290. Zorg dat de producten die het meest bijdragen aan het resultaat ook een hoge prioriteit van je verkopers krijgen.
 291. Als alleen je topverkopers hun targets bereiken demotiveer je een groot deel van je verkoopteam.
 292. Als niet één verkoper jouw omzetdoelstelling haalt, zijn je targets geen reële afspiegeling van de praktijk.
 293. Stel niet alleen doelen op jaarbasis, maar hanteer ook kwartaal-, maand- of zelfs weektargets.
 294. Goede content verkoopt zichzelf NIET.
 295. Meer en betere ideeën bedenken is een proces dat je kunt organiseren.
 296. Wat afwijkt wordt onthouden.
 297. Besef dat je klanten meer reageren op emotie dan op informatie.
 298. Er niet over praten wil niet zeggen dat het niet gebeurd is.
 299. Wees aardig.
 300. Baseer je besluiten op harde feiten, dus zorg dat je ze verzamelt.
 301. Maak van je doelstellingen niet je best bewaarde geheim en vertel ze aan iedereen in je organisatie.
 302. Leer je medewerkers schrijven voor het web.
 303. Verbied het Not Invented Here Syndroom.
 304. Maak een risicoanalyse voor het aantrekkelijkste groeiscenario, het kan ook het meest riskante plan blijken te zijn.
 305. Kijk niet achterom en stop alleen als je de investering die je nu nog moet doen niet meer kunt terugverdienen.
 306. Je weet pas zeker dat iets kan als het klaar is.
 307. Bepaal vooraf onder welke omstandigheden je projecten onvermijdelijk stopt.
 308. Overwin je angst om verkeerde keuzes te maken.
 309. Neem in je projectplannen criteria voor stoppen of doorgaan op.
 310. Wees beschikbaar als de klant daarom vraagt.
 311. Maak de belofte die je in reclame maakt waar.
 312. Doe niet moeilijk over formaliteiten als de klant iets vraagt.
 313. Geef fouten toe en los ze op juiste wijze op.
 314. Val je klant niet onnodig lastig.
 315. Wees oprecht betrokken bij je klant.
 316. Zorg dat je klant zich niet kan vergissen.
 317. Kritiek lever je achter gesloten deuren, complimenten geef je in het openbaar.
 318. Het genereren van meer inkomsten is belangrijker dan het verlagen van de kosten.
 319. Ongevraagd advies helpt het ego van de gever vaak meer dan jou. Let er niet teveel op.
 320. Continue verbetering heeft weinig zin als je continu de verkeerde dingen verbetert.
 321. Focus op beter worden, dan word je vanzelf goed.
 322. Eerst reorganiseren en standaardiseren, dan pas automatiseren.
 323. Email minder, bel meer.
 324. Sluit aan op standaarden, dan ben je verzekerd van ondersteuning.
 325. Tegenslagen incasseer je en daarna ga je verder.
 326. Marketing is alles, alles is marketing.
 327. Wat mensen niet weten doen ze niet. Leer het ze.
 328. Onthoud dat de enige overeenkomst van 50-plussers is dat ze ouder dan 50 zijn.
 329. Leg je focus bij verandering niet alleen op snelheid en efficiëntie, maar ook op het realiseren van concrete voordelen voor de klanten.
 330. Aanname is de moeder van iedere fout. Kijk uit.
 331. Medewerkers zeggen vaak niet hun baan maar hun baas op. Evalueer je management.
 332. Je weet pas of het werkt als je klanten het gebruiken. Doe een pilot.
 333. Focus op talent.
 334. De aanhouder wint. Echt.
 335. Strategie zonder onderzoek is alleen een opinie.
 336. Beslis pas als je het snapt.
 337. Werk vooral aan de sterke eigenschappen van je mensen.
 338. Maak van je dromen een doel door er een deadline aan te hangen.
 339. Efficiënt is leuk, maar er is niets erger dan heel efficiënt het verkeerde doen.
 340. Liever effectief dan efficiënt.
 341. Test en verbeter meerdere kleine acties in plaats van je budget te verbranden aan een misser.
 342. Maak prototypes.
 343. Stop met Starten, Start met Finishen.
 344. Perfectionisten hebben nooit goede ideeën.
 345. Hou op met multitasken en focus je voortaan op focussen.
 346. Bij communicatie gaat het uitsluitend om de boodschappen die begrepen worden.
 347. Fouten maken is onvermijdelijk, er niet van leren is onacceptabel.
 348. Maken is het makkelijke deel. Probeer het eens te verkopen.
 349. Wie in het hoogste tempo weet te veranderen, blijft leven.

 

Foto: dfbphotos