Tips voor Teams

Met elkaar bereikt u meer:

  • Ontmoedig dominant gedrag. Voorkom dat anderen niets zeggen omdat één persoon de discussie domineert. Grijp als team in wanneer dit toch dreigt te gebeuren.
  • Betrek ook altijd alle aanwezigen bij de vergadering. Kijk zelf rond wanneer u praat en richt uw blik niet steeds op één persoon. Vergeet niet aan elkaar te vragen wat een ander er van vindt.
  • Let op de manier waarop uw collega’s reageren en participeren. Als iemand onderuitzakt en niets zegt moet u niet nalaten om te proberen hem/haar bij de discussie te betrekken. Als iemand zichtbaar van streek raakt moet het team hem/haar proberen te beschermen.
  • Nodig uit tot verschil van mening. Speel desnoods advocaat van de duivel. Een goed team respecteert elkaars mening en wil samen leren.
  • Houd emoties op een hanteerbaar niveau. Onderbreek de vergadering liever tien minuten dan haar helemaal uit de hand te laten lopen. Bespreek als team het proces en wat er gebeurt/gebeurde.
  • Geef elkaar positieve erkenning. Elkaar ondersteunen met opmerkingen als “dat is een heel goed idee” of “het is goed dat je dat naar voren brengt” doet wonderen voor uw team.