Ook McDonalds begrijpt dat Kleine Stappen beter zijn dan Grote Teleurstellingen

McDonaldsDe altijd zo succesvolle McDonalds formule staat onder druk.

Veranderde consumentenvoorkeuren en toenemende concurrentie nopen de wereldspeler tot actie.

Ook in Nederland en dat doen ze met verve.

 

Ze pakken het slim aan

McDonalds Nederland gooit het niet 1-2-3 over een andere boeg, maar ontwikkelt eerst een aantal pilots.

Werkt het nieuwe idee goed, dan rollen ze het uit over heel Nederland, slaat het idee minder aan dan stellen ze bij of stoppen ze daar mee.

Dat is hun plan tenminste.

 

Plateauplanning

Ook McDonalds Nederland is er achter dat het verstandig is om met een plateauplanning te werken. Het is heel slim om eerst iets op kleine schaal uit te proberen en het succes te optimaliseren.

Voordat je het hele bedrijf omgooit.

In een plateauplanning plan je nuttige en direct bruikbare tussenstappen. Je hoeft dus niet tot het einde van het project te wachten voor er opbrengsten zijn.

Dat geeft je eerder de kans om in de praktijk te testen of je plan wel aanslaat en of je oplossingen wel werken.

Je kunt zo nodig bijsturen, of iets beters bedenken.

Iets gezonders misschien.

Het eerste plateau levert je direct voordeel op, het hoogste plateau biedt je het gewenste einddoel, het summum van wat je uiteindelijk voor ogen hebt.

Dat zouden meer organisaties moeten doen.

 

Foto: Jencu