Dissatisfiers, je kunt er niet mee winnen, maar wel door verliezen

Satisfiers250Op papier zag het er allemaal fantastisch uit. Er was veel ambitie, er was goed nagedacht over de systemen en processen, er waren goede mensen benoemd in management- en stafposities en de financieringen waren dik in orde.

Maar in de praktijk waren er boze klanten, boze medewerkers én boze managers.

Het siste en borrelde in de organisatie, de fusie dreigde te ontsporen.

Het managementteam vroeg me in kaart te brengen waarom de nieuw bedachte werkprocessen maar niet op gang kwamen en waarom de mensen nog niet meewerkten aan de verandering.

In mijn gesprekken met managers en medewerkers werd al snel duidelijk waarom de voortgang van de fusie volledig stokte. Iedereen die ik sprak liepen met een “lang gezicht” en was boos en ongerust.

Ontevreden

Het bleek dat een aantal basale kwesties de oorzaak was voor de ontevredenheid en dat deze het feestje van de fusie verstoorden:

 • De overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen over de eerste maanden na de fusie waren door een systeemfout verkeerd of helemaal niet uitgekeerd en er was sprake van een administratieve ophoping bij het corrigeren daarvan. Sommige medewerkers dreigden zelfs in de financiële problemen te komen omdat ze het extra geld nodig hadden om hun huur te betalen en eten te kopen.
 • Sommige afdelingen waren na de fusie zeer slecht en krap gehuisvest. In een extreem geval zaten er zelfs 7 mensen op slechts 32 m2.

Deze factoren overschaduwden alle goed bedoelingen en gerealiseerde verbeteringen en waren op de werkvloer het gesprek van de dag.

Toen we ons dat realiseerden lag de oplossing binnen handbereik.

Het management greep krachtig in en we formeerden een actieteam dat alle problemen en achterstanden rond de overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen in recordtijd oploste en vonden betere huisvesting voor de slechtst bedeelde afdelingen.

De weerstand nam zienderogen af en het fusieproces kwam weer op stoom.

Dissatisfiers verlagen en Satisfiers verhogen de prestaties van je mensen

Als zaken rond salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, de relatie met collega’s, de fysieke werkomgeving en de relatie tussen leidinggevende en werknemer niet op orde zijn is prestatieverbetering erg moeizaam.

Herzberg wist het al, als je bepaalde zaken niet goed genoeg regelt leiden ze tot ongenoegen. Ze demotiveren je mensen, hij noemde ze “Dissatisfiers”.

Dissatisfiers

 • Salaris
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Relatie met collega’s
 • Fysieke werkomgeving
 • Relatie tussen leidinggevende en werknemer

Satisfiers

 • Prestatie
 • Erkenning
 • Uitstraling van de baan
 • Verantwoordelijkheid
 • Promotie
 • Groei
 • Ontwikkelen van competentie
 • Iets bereiken

Regel je ze daarentegen wel goed genoeg, dan krijg je de gelegenheid om je mensen echt te motiveren met de zogenaamde “Satisfiers”.

Geef Dissatisfiers geen kans om de verandering te traineren. Regel ze goed, zodat je daarna aan de Satisfiers kunt werken.

Foto: FNV