De Agile Projectmanager

wie coordineert

 

“Het einde van de projectmanager” schreef ik een tijdje geleden als overlay in een foto in mijn blogpost “Scrum vreet alle Prince2 Projectmanagers op”.

 

Dat heb ik geweten!

Ik kreeg commentaar van collega Scrummers en een van mijn lezers vroeg in een reactie op mijn blog:

Bij grotere projecten zijn het meerdere teams. Wie houdt het overzicht over alle teams? Niet alle activiteiten kunnen via een Scrum aanpak geleid worden. I.g.v. een klein software ontwikkelteam kan dit waar zijn, maar bij grotere mulitdisciplinaire projecten zeker niet.

 

En daar heeft hij gelijk in

Agile en Scrum maken projectmanagement niet overbodig.

Integendeel zou ik zelfs zeggen, maar de behoefte aan project managers “oude stijl” loopt door Scrum wel sterk terug.

Agile/Scrum kent niet meer of minder projectmanagementtaken, maar verdeelt ze over een aantal mensen. Niet langer is het projectmanagement de taak van 1 persoon.

In mijn blogpost liet ik met onderstaand schema zien hoe de Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelteam de projectmanagementtaken binnen een Scrum-project voortaan verdelen:

 

scrum vreet projectmanagers op

Maar inderdaad.

Wat als er meerdere projecten zijn, met meerdere Product Owners, Scrum Masters en een groot aantal Scrum Development Teams?

Wat als de diverse scrum teams dezelfde schaarse specialisten nodig hebben en als ze allemaal “trekken” aan dezelfde gebruikers die het al zo druk hebben?

En wat regel je als ze voor releases met elkaar moeten afstemmen?

Ja, dan heb je wel een afstemmingsprobleem dat je moet oplossen.

 

Wie coördineert alle Scrumprojecten in je organisatie?

Wie heeft en houdt het overzicht als je projectenportfolio op onderstaand schema gaat lijken?

Meerdere scrumprojecten

 

 

Van het lijnmanagement mag je verwachten dat ze zich actief met de projectenportfolio bezighouden, maar ze hebben natuurlijk meer te doen. En lijnmanagers hebben in de praktijk ieder hun eigen agenda en eigen prioriteiten en voorkeuren.

Die verschillende visies moeten geïnventariseerd en vertaald worden naar een gezamenlijke, breed gedragen en voldoende gedetailleerde visie waar de Scrum Teams, Scrum Masters en Product Owners hun dagelijkse Agile keuzes op kunnen baseren.

Werk aan de winkel voor iemand die kan en mag coördineren.

 

Is dat dan de projectmanager?

Nee.

Het is de taak voor de Agile Projectmanager en zijn of haar rol verschilt nogal van die van de aloude  “Waterval” projectmanager.

In de Waterval-methodes is de Projectmanager degene die rapporteert en verantwoording aflegt aan de stuurgroep. In een Agile omgeving kan de stuurgroep niet langer ‘achterover leunen’ en afwachten tot de Projectmanager rapporteert.

De stuurgroep moet actief gaan bijdragen en voor iedere sprint steeds bijdragen aan de sprint backlogs samenstellingen en releasebesluiten. Terwijl ze het al zo druk hebben.

Daar ligt de nieuwe taak van de Agile Projectmanager. Hij of zij duwt en trekt samen met de Product Owners en Scrum Masters aan de organisatie en zorgt ervoor dat de verschillende projectbelangen en verschillende projectvragen in hun samenhang worden afgewogen en beantwoord.

 

De Agile Projectmanager beïnvloedt en zorgt voor samenhang

Niet als leider of aannemer, maar als katalysator tussen de staande organisatie en de Scrum projecten.

Een hele klus, maar mooi en belangrijk werk.

Leve de Agile Projectmanager!