7 dingen die je moet doen vóór je beslist

Knoop-250Het geeft altijd weer een fijn gevoel als we tot een gezamenlijk besluit zijn gekomen waar iedereen achter kan staan.

Of zich bij neer kan leggen.

Maar hoe voorkom je dat je er achteraf toch spijt van krijgt?

Hier zijn 7 tips voor je.

 

1 – Werk alleen met onweerlegbare feiten en uitsluitend met informatie uit betrouwbare bronnen

Bij iedere beslissing komt onvermijdelijk emotie om de hoek kijken. Dat is niet erg, want niet ratio, maar emotie brengt mensen in beweging.

Maar handelen op grond van valse informatie kan je organisatie schade toebrengen.

Doe desnoods tijdelijke metingen, proof of concepts, steekproeven en wat verder nog nodig is, maar voorkom dat je besluit op drijfzand rust.

Verbeter alleen datgene wat nodig is.

Verzamel dus eerst de feiten en neem daar voldoende tijd voor.

 

2 – Geef alle betrokkenen volledig inzicht in alle alternatieven

Laat niets buiten beschouwing.

Zie niets over het hoofd.

Erken dat je de wijsheid niet in pacht hebt.

Bied ruimte voor andere meningen en betere ideeën.

Laat alle betrokkenen meedelen in het onderzoek naar alternatieven.

 

3 – Vertel iedereen alle doelstellingen

Bij het afwegen van de opties spelen de doelstellingen een hoofdrol.

En de beslissing die je gaat nemen moet er voor zorgen dat je jouw doelstellingen gaat halen.

Een extra doelstelling kan tot een andere keuze leiden.

Voorkom dat de doelstellingen je best bewaarde geheim worden.

 

4 – Pas op voor vooringenomen mensen die een zorgvuldige afweging van alternatieven in de weg staan

Verliefd op een oplossing?

Zelf een briljant alternatief bedacht?

Geef anderen de ruimte om op je idee te schieten.

Dat doet jij toch ook op de ideeën van anderen?

Het Not Invented Here Syndroom is een van de grootste vijanden van zorgvuldige besluitvorming.

Ban het uit.

Verbied het.

 

5 – Evalueer alle alternatieven zorgvuldig

Bekijk de kwestie van verschillende kanten.

Beter te veel dan te weinig.

Hier zijn vier goed hanteerbare methoden die ieder een ander aspect benadrukken:

 

6 – Geef alle betrokkenen een volledig en eerlijk inzicht in de risico’s van de favoriete opties

Het meest aantrekkelijke plan kan ook het het meest riskante plan zijn.

Vergeet daarom niet om de favoriete opties tegen de risico-meetlat te houden.

Hoe groot is de kans dat het fout gaat?

Wat is dan de impact?

 

7 – Maak een contingencyplan/fall back scenario

Alles of niets is geen optie.

Je zet in december de gehele jaarwinst toch ook niet op rood in het casino?

Zodat het of een geweldig, of een slecht jaar is?

Ontwerp een ontsnappingsroute.

Voor het geval dat.

 

Foto: FdeComite