In 3 stappen naar een hecht Scrumteam

 

We gingen van start met vier verschillende scrumteams en binnen twee sprints was het duidelijk: twee teams werkten prima samen en maakten vaart, het derde team verzandde in discussies en in het vierde team zaten de mensen elkaar ronduit dwars.

 

Het was een ramp

Een waardeloos begin. Zo gingen we de deadlines nooit en te nimmer halen.

Ik riep mijn scrummasters en product owners bij elkaar en vroeg ze om een oplossing.

We besloten de vier teams opnieuw in te delen en een herstart te maken. Met dit keer extra aandacht voor de fases die nieuwe teams moeten doormaken om een hecht team te worden:

 

1. De lidmaatschapsfase

In deze fase proberen de nieuwe teamleden zich te schikken in je team. Ze willen zich (graag) conformeren en nemen jou als leider daarbij als voornaamste rolmodel.
Het gedrag dat jij in deze fase vertoont zet dan ook de toon voor de rest van het teamontwikkelingsproces.

Ben je in deze fase open en eerlijk, dan is de kans groot dat het team jouw opstelling ook onderling zal innemen. Ben je in deze fase autoritair en directief, dan zullen de teamleden zich onderling gereserveerder opstellen.

Je kunt actief sturen op verkorting van deze fase door een aantal activiteiten te plannen en uit te voeren die het groepsgevoel versterken, zodat de teamleden zich sneller onderdeel en lid van het team voelen.

 

2. De concurrentiefase

In deze fase zoekt en verovert iedereen zijn/haar eigen rol in het team. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot en soms zijn er binnen het team “verliezers”.

Deze fase kan voor jou als leider lastig zijn en de productiviteit van het team remmen als ze te lang duurt. Sommige teams blijven altijd intern verdeeld en komen nooit uit deze fase.

Soms moet je als scheidsrechter optreden, maar je wint meer als je er in slaagt om de teamleden zelf verantwoordelijk te maken voor een goede afbakening van teamrollen en functies. Goed coachen dus.

 

3. De samenwerkingsfase

Een echt team, dat boven zichzelf uitgroeit en optimaal samenwerkt kenmerkt zich door onderlinge steun, elkaar vertrouwen, geduld, aanpassingsvermogen, humor, betrokkenheid, enthousiasme, moed, altruïsme en vriendschap.

Het gevaar bestaat zelfs dat het “te gezellig wordt” en dat de groep zich te veel naar binnen keert.

Je kunt dit voorkomen door hier en daar provocatief te sturen, waardoor er een gezonde spanning binnen het team blijft bestaan.

 

Het werkt!

In de volgende sprints ontwikkelden de nieuwe teams zich veel beter en werd het een succesvol project.

Een hecht team ontstaat heel soms vanzelf, maar meestal moet je er (veel) energie in steken om tot die ideale situatie te komen.

Door het teamontwikkelingsproces bewust in drie fasen te splitsen en actief te sturen bereik je sneller resultaat.

Ik laat het niet opnieuw aan het toeval over en stuur voortaan actiever op het teamproces.

Vrijdagmiddagoverpeinzing:

Van dit reclamefilmpje krijg je nu al zin in Zondag!